flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу повідомляє про оголошення конкурсу на посаду Головного спеціаліста (Прес-секретар)

Додаток № 1

до наказу № 24 -З від 11.03.2019 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату

Жовтневого районного

суду міста Кривого Рогу

Дніпропетровської області

Булах Л.В._______________

№  24 -З від 11.03.2019 року

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «В» - головного спеціаліста (прес-секретар) Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

 

Загальні умови

Посадові обов`язки:

       З метою забезпечення зв’язків з засобами

масової інформації:

-          координує процес розробки  комунікаційної стратегії суду з метою побудови ефективних взаємовідносин із цільовою аудиторією суду, підвищення обізнаності про діяльність суду;

-          здійснює аналіз цільової аудиторії суду, вивчення громадської думки з метою вирішення комунікативних задач;

-           забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між судом та відвідувачами суду, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), сприяє формуванню об’єктивної громадської думки про діяльність суду;

-           забезпечує, в межах компетенції, підготовку прес-релізів, буклетів, брошур, матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із використанням комп’ютерних технологій, періодичних видань щодо діяльності суду;

-          забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту суду та здійснює аналіз ефективності цієї роботи;

-          бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення;

-          бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляді запитів на інформацію, відповідно до компетенції;

-          досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-ресурсах та проектів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва суду;

-          координує проведення інтерв’ю з суддями та працівниками апарату суду з питань діяльності суду, організаційного забезпечення судочинства;

-          готує та надає керівництву суду добірки інформаційних матеріалів про діяльність органів судової влади, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів ЗМІ;

-          направляє в ЗМІ прес-релізи та  копії офіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів суду за попереднім погодженням із керівництвом суду;

-          розробляє за погодженням із керівництвом  суду плани заходів щодо оперативного інформування громадськості та ЗМІ стосовно розгляду резонансних судових справ;

-          бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності суду;

-          організовує методичну допомогу працівникам апарату суду з питань застосування законодавства в інформаційній сфері;

-          проводить акредитацію представників ЗМІ в суді під час розгляду судових справ;

-          здійснює моніторинг публікацій у ЗМІ щодо питань діяльності судів загальної юрисдикції, коментарів стосовно справ, які були розглянуті в судах;

-          координує присутність представників ЗМІ на судових процесах;

-          аналізує та узагальнює досвід взаємодії суду з громадськістю і ЗМІ;

-          постійно підвищує рівень своєї професійної компетентності;

-          виконує інші доручення керівництва суду.

Умови оплати праці:

посадовий оклад - 4900 грн.,

Надбавка за ранг (від 200 – 500грн.);
Надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше
50 відсотків посадового окладу (стаття 52 Закону України «Про державну службу»);
Інші виплати,надбавки, премії – у разі встановлення.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстроковий договір призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати проходження такої перевірки (у разі наявності).

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

Строк подання документів: до 16:00 години 26 березня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

28-29 березня 2019 року о 08:30 годині за адресою: 50029, Дніпропетровська область,  м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Михальчук Тетяна Василівна,                                            тел. (0564)94-83-50,                                                                 e-mail: inbox@gtk.dp.court.gov.ua   

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державної мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

     

1

Ділові якості

- відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів;

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення,  використовувати офісну техніку;

- вміння працювати з інформацією, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння працювати в команді та вміння ефективної координації з іншими

2

Особистісні якості

- відповідальність і пунктуальність;

- системність і самостійність в роботі;

- комунікабельність;

- уважність до деталей;

- вміння працювати в стресових ситуаціях та з великим обсягом інформації

3

Технічні вміння

  - вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;

- вільне володіння ПК;

- вміння користуватись оргтехнікою;

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Offiсe (Word, Excel);

- навички роботи з інформаційно – пошуковими системами в мережі Інтернет

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»;

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

- Конституція України

- Кримінальний кодекс України;

- Кримінальний процесуальний кодекс України;

- Цивільний кодекс;

- Цивільний процесуальний кодекс;

- Кодекс адміністративного судочинства;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- Закон України «Про державну службу»; 
- Закон України «Про запобігання корупції»;

- Закон України «Про судоустрій і статус суддів»;

- Положення про автоматизовану систему документообігу в судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва і Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013р. №173;

- Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затверджена наказом Державної судової адміністрації України 15.12.2011 № 168