flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу повідомляє про оголошення конкурсу на посаду Головного спеціаліста з питань персоналу

Додаток № 3

до наказу № 24 -З від 11.03.2019 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату

Жовтневого районного

суду міста Кривого Рогу

Дніпропетровської області

Булах Л.В._______________

№  24 -З від 11.03.2019 року

 

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби (категорії «В») – головного спеціаліста з питань персоналу Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

- участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з питань управління персоналом в апараті суду;

- підготовка документів та проектів наказів про призначення на посади в апарат суду, переведення на інші посади, звільнення з посад, з інших кадрових питань;

- підготовка матеріалів для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців апарату суду, проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

- організація складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу;

- здійснення вивчення та оформлення матеріалів осіб, які претендують на зайняття посад в апараті суду, попередження їх про встановлені обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

- співпраця з Національним агентством України з питань державної служби з питань оформлення документів кандидатів на заміщення посад державних службовців та проведення конкурсного відбору;

- прийом документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В», проведення перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомлення кандидатів про результати перевірки та подача їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору;

- надсилання кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмових повідомлень про результати конкурсу;

- забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу суду;

- проведення роботи з обліку, зберігання й оформлення особових справ та трудових книжок суддів і працівників апарату суду (разом з провідним спеціалістом цього ж відділу);

- забезпечення видачі у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

- забезпечення організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в суді, відповідно до чинного законодавства., підготовка довідки про результати спеціальної перевірки;

- забезпечення організації проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», підготовка довідки про її результати;

- вжиття заходів щодо забезпечення своєчасного щорічного подання суддями та працівниками апарату суду декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру і майновий стан державних службовців щодо себе та членів своєї сім'ї, узагальнення інформації та надсилання у відповідні органи;

- обчислення стажу роботи та державної служби суддям та працівникам апарату суду;

- проведення роботи щодо написання звітів роботи відділу; підготовка довідок про виконання плану робіт суду;

- здійснення організації роботи щодо проходження практики студентів навчальних закладів у суді;

- виконання інших розпоряджень начальника відділу управління персоналом щодо ведення кадрової роботи у суді.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 4900 грн.,

Надбавка за ранг (від 200 – 500грн.);
Надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше
50 відсотків посадового окладу (стаття 52 Закону України «Про державну службу»);
Інші виплати,надбавки, премії – у разі встановлення.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних

для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.

 

Строк подання документів: до 16.00 години 26 березня 2019року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

28-29 березня 2019 року о 08:30 годин за адресою: 50029,  м. Кривий Ріг,                         вул. Невська, 3

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Михальчук Тетяна Василівна,                               контактний телефон (0564)94-83-50,               e-mail: inbox@gtk.dp.court.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

Без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державної мовою

Вимоги до компетентності

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

     

 

1

Ділові якості

- вміння працювати з інформацією;

- здатність працювати в декількох проектах одночасно;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

 

2

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність і самостійність в роботі;

-  уважність до деталей;

-  наполегливість;

-  креативність та ініціативність;

-  орієнтація на саморозвиток;

-  орієнтація на обслуговування;

- вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

3

Технічні вміння

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

1

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»;

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Кодекс законів про працю України, Закони України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про відпустки»,  Інструкція з діловодства в адміністративних судах, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 року № 174, Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58