flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011р. № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» одним з органів, що контролює справляння надходжень бюджету за кодом бюджетної класифікації 22030000 «Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави» визначено суди загальної юрисдикції.
Відповідно, суди повинні здійснювати контроль не тільки за надходженням коштів судового збору до державного бюджету, а також і їх поверненням платникам.
Так, судовий збір повертається в двох випадках, а саме: На  підставі   статті   7   Закону  України   «Про   судовий  збір»   в  якій визначено, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:
зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;
повернення заяви або скарги;
відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);
закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв'язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.
У разі виникнення інших підстав, які не перераховані у ст. 7 Закону України «Про судовий збір», в тому числі сплати судового збору без подальшого звернення до суду і відповідно відсутності підстав для ухвалення судового рішення з питання повернення судового збору, кошти повертаються Державною казначейською службою України відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів затвердженого наказом Міністерством фінансів України від 03.09.2013 року № 787 на підставі подання суду.