flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Пам'ятка для представників ЗМІ

Прес –служба                                                                                                        
Жовтневого районного суду
м.Кривого Рогу
тел. (0564) 95-80-82
inbox@gtk.dp.court.gov.ua
         Пам’ятка для представників ЗМІ
        Шановні колеги – представники засобів масової інформації!
Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу Дніпропетровської області завжди сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників мас-медіа, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.
        Впевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ в судовому порядку.
__________________________________________________________________
      ч.1 ст. 129 Конституції України, ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст.ст. 7, 12 Кодексу адміністративного судочинства України, ч. 8 ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 20 КПК України передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.
       Нагадаємо, що з переліком справ, призначених до розгляду у Жовтневому районному суді м.Кривого Рогу Дніпропетровської області  можна ознайомитися на офіційній сторінці суду веб-сайті «Судова влада» у рубриці «Списки судових засідань»/«Списки справ призначених до розгляду» або за контактним телефоном: (0564) 95-80-82. Також списки справ вивішуються на стенді, розміщеному на першому поверсі суду. В списках можна знайти номер справи, прізвище судді, дізнатися про дату і час розгляду справи.
        Розгляд справ у Жовтневому районному суді м. Кривого Рогу Дніпропетровської області  проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.
        Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні ЛИШЕ особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.
        Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.
         Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.
         До речі, кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.
        Рішення Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області  розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
        Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше ніж за добу попередити адміністрацію суду, що дозволить створити більш зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо.
Звертаємо увагу на особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де знаходяться відвідувачі в очікуванні інших судових засідань.
Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.
 Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:
 -    вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході;
-    заслуховувати стоячи рішення суду;
-    дотримуватися тиші;
-    виконувати розпорядження головуючого судді у справі;
-    додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;
-    утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил;
   В залі судового засідання ЗАБОРОНЕНО:
1. Сперечатися із суддею, судовим розпорядником або працівником судової поліції.
2. Користуватися мобільним телефоном – відключіть звук і не розмовляйте по телефону до закінчення слухання справи.
3. Вживати їжу або напої в залі судового засідання.
4. Жувати жувальну гумку.
5. Обговорювати з колегою хід судового засідання під час судового засідання – дотримуйтесь тиші.
6. Виходити із зали судового засідання до завершення розгляду справи або до оголошення перерви у справі.
       Нагадаємо, що учасники процесу звертаються до судді «Ваша честь».                                         
 Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника або секретаря судудового засідання.
 Шановні колеги! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками  процесу.
 Представники ЗМІ, присутні в судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості задавати питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.
      За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності (ст. 129 Конституції України).
      Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні оголошується перерва.
 Представники ЗМІ, присутні у приміщенні суду поза межами судового засідання, зобов’язані дотримуватися правил журналістської етики та норм поведінки у місцях загального користування, у тому числі утримуватися від наполегливих спроб інтерв’ювання суддів та працівників апарату суду без їхньої згоди.
       Згідно ст. 48 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»,суддя не зобов’язаний давати жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, крім випадків, установлених законом. 
        Намагання отримати інформацію у суддів без їхньої згоди може розцінюватися як прояв неповаги до суду та судді як представника судової влади.
        Зневажливе ставлення до суддів не допускається.